Xaçmaz rayon Mərkəzi kitabxanası

Xaçmaz rayon MKS

Gökduman,Nehir Aydın.Qızılgül nağılları.[Mətn]:10 nağıl/N.A.Gökduman;nəşrə haz.H.Çingizoğlu; tərc.İ.İlyaslı,rəs.S.Səmədova, rəs.R.Əliyeva.-Bakı:Qələm,-72 s.

Bu kitabda balaca dostlarımıza Peyğəmbərimizin savab işlərindən,mərhəmətindən, yaxşılıq edib,kasıbları sevindirməyindən bəhs edilir.

Lermontov, Mixail Yureviç Aşıq Qərib./M.Y.Lermontov.-Bakı:”Nağıl evi”,2016.-23s.

Lermontov «Aşıq Qərib»i 1837-ci ildə Tiflis yaxınlığında hərbi hissədə olarkən yazmışdır. Əsər Lermontovun ölümündən sonra, 1846-cı ildə «Dünən və bu gün» (Rusca: «Вчера и сегодня») ədəbi almanaxında dərc

Bəxtiyar,Sevda.Tapmacalı seirlər./S.Bəxtiyar,red.S.Əlinəşr direk.C.Xəlilov.-Bakı: Bilik,2016-50s.

Sevda Bəxtiyarın bu toplusuna son illərdə qələmə aldığı bir-birindən rəngarəng tapmacalı şeirlər toplanmışdır.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası.C.I.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm nazirliyi Bakı,Penessans-A,2016.

Məktəb yaşlılar üçün nəzərdə tutulan “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası”nın bu cildində XX əsrə qədərki Azərbaycan poeziyasından seçmələr təqdim olunmuşdur.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası.C.II.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm nazirliyi Bakı,Penessans-A,2016.

“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası”nın II cildində XX əsrin Azərbaycan uşaq poeziyası təmsil, mənzum hekayə, didaktik nəsihətlərlə yanaşı təbiət mövzulu lirik və süjetli şeir, mənzum nağıl kimi ədəbi nümunələrl