Xaçmaz rayon Mərkəzi kitabxanası

Xaçmaz rayon MKS

Əziz Ələkbərli. Qərbi Azərbaycanda soyqırımına məruz qalmış toponimlərimiz.

Əziz Ələkbərli. Qərbi Azərbaycanda soyqırımına məruz qalmış toponimlərimiz. Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, 96 səh.Kitabda Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan) ərazisində ermənilər tərəfin

Gökduman,Nehir Aydın.Qızılgül nağılları.[Mətn]:10 nağıl/N.A.Gökduman;nəşrə haz.H.Çingizoğlu; tərc.İ.İlyaslı,rəs.S.Səmədova, rəs.R.Əliyeva.-Bakı:Qələm,-72 s.

Bu kitabda balaca dostlarımıza Peyğəmbərimizin savab işlərindən,mərhəmətindən, yaxşılıq edib,kasıbları sevindirməyindən bəhs edilir.

Lermontov, Mixail Yureviç Aşıq Qərib./M.Y.Lermontov.-Bakı:”Nağıl evi”,2016.-23s.

Lermontov «Aşıq Qərib»i 1837-ci ildə Tiflis yaxınlığında hərbi hissədə olarkən yazmışdır. Əsər Lermontovun ölümündən sonra, 1846-cı ildə «Dünən və bu gün» (Rusca: «Вчера и сегодня») ədəbi almanaxında dərc

Bəxtiyar,Sevda.Tapmacalı seirlər./S.Bəxtiyar,red.S.Əlinəşr direk.C.Xəlilov.-Bakı: Bilik,2016-50s.

Sevda Bəxtiyarın bu toplusuna son illərdə qələmə aldığı bir-birindən rəngarəng tapmacalı şeirlər toplanmışdır.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası.C.I.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm nazirliyi Bakı,Penessans-A,2016.

Məktəb yaşlılar üçün nəzərdə tutulan “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası”nın bu cildində XX əsrə qədərki Azərbaycan poeziyasından seçmələr təqdim olunmuşdur.