Xaçmaz rayon Mərkəzi kitabxanası

Xaçmaz rayon

Əlibala Hacızadə. Əsərləri. VIII cild

Yazıçı Əlibala Hacızadənin bütün əsərlərini hatə edən X cildliyinin VIII cildinə yazıçının povest, hekayələr, şerlər, pyeslər və ədəbi düşüncələri daxiledilmişdir.

Əlibala Hacızadə. Əsərləri. VII cild

Yaxıçı Əlibala Hacızadənin bütün əsərlərini əhatə edən X cildliyinin VI cildinə yazıçının "Xoş gəlmisən, Nərgizim",  "Ölüm yoxdur", "Mözüzə" və "Yandırılmış adam" romanı daxil edil

İsmayıl Şıxlı. Dəli Kür

Görkəmli yazıçı İsmayıl Şıxlının oxucular arasında geniş şöhrət qazanmış "Dəli Kür" romanı XIX əsrdə tarixi qanunauyğunluqların Azərbaycan xalqının həyatına daxil olma prosesini, adamların yaşayışında,

İlyas Əfəndiyev. Körpüsalanlar

İlyas Əfəndiyev ən çox oxunan, sevilən, özü də heç kimə oxşamayan yazıçılarımızdandır. Onun öz mövzuları, həyat hadisələrinə öz yanaşma yolları və üsulu vardır. Bu yaradıcılığın

Vidadi Babanlı. Bulanlıq dünya.

Görkəmli yazıçı Vidadi Babanlının "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evində nəfis şəkildə çap edilən "Bulanlıq dünya" romanında müasiri və şahidi olduğumuz bir çox əxlaqi-mənəvi dəyişikliklərin, çal